Pravidla

Pravidla kolové

1.1 Druh soutěže

 • Kolová dvojic se hraje v halách nebo sálech. Jako podklad jsou vhodné dřevěné, vlýskové, dřevotřískové, pavatexové nebo umělohmotné podlahy.
  Hrají proti sobě dvě dvoučlenná mužstva.

1.2 Rozhodčí sbory

 • Pro uspořádání soutěží v kolové jsou nutné rozhodčí sbory, sestávající nejméně z jednoho rozhodčího, časoměřiče a zapisovatele. Mohou však být nasazeni komisaři, více rozhodčích a pozorovatelé.
 • Není-li nasazen komisař, musí být jeden z rozhodčích jmenován hlavním rozhodčím. Je zodpovědný za řádný průběh celého hracího dne.
 • Rozhodčí zodpovídá za pravidlům odpovídající průběh hry.
 • Pozorovatelé mají za úkol sledovat průběh hry na hřišti. Svoje poznatky, které chtějí sdělit rozhodčímu oznamují zvednutím ruky.Rozhodčí se pak může pozorovatele zeptat.
 • Časoměřič má za úkol sledovat čas hry, odpískat poločas a konec zápasu podle nařízenírozhodčího čas zastavovat. Časoměrné údaje časoměřiče jsou rozhodující.
 • Zapisovatel zaznamenává dosažené branky a vede výsledkové tabulky Zapisovatel nebohlasatel oznamuje výsledky a další informace.

1.3 Hrací plocha a její rozměry

 • Hřiště pro oficiální mezinárodní soutěže musí mít rozměry 14 x 11 metrů.
 • Odchylky jsou přípustné pro národní soutěže, nesmí však být pod rozměr 12 x 9 metrů.
 • Mimo hrací plochu musí být na obou kratších stranách hřiště za brankovou čarou v celé šíři volný prostor široký nejméně 0,60 m (míra mezi čarou a mantinelem).
 • Kolem hřiště by měl být prostor 0,60 m (míra mezi mantinelem a diváky,zdí apod.).

1.4 Ohraničení hrací plochy, mantinely

  • Celá hrací plocha je ohraničena skloněným mantinelem ze dřeva nebo umělé hmoty.
  • Mantinel musí mít tyto míry:
   Výška = 0,30 m, úhel sklonu ven 60 stupňů vůči podlaze (viz nákres).

Nákres mantinelů

 • Mantinel nesmí být pevně zakotven k podlaze.
 • Mantinel může být vybaven reklamou, ta ale nesmí ohrožovat hráče ani rozhodčího.

1.5 Vyznačení hrací plochy

 • Hrací plocha musí být vyznačena způsobem odpovídajícím pravidlům a nákresu zřetelně viditelnými čárami a značkami.
 • Šířka čar musí být 3 –5 cm, značky mají průměr 10 – 15 cm.
 • Všechny míry jsou vnější rozměry.

Hrací plocha

1.6 Branky

  • Branky musí ve svých rozměrech a v konstrukci odpovídat nákresu.

Branka

 • Branky jsou opatřeny sítí, (nepoužívat drátěné pletivo). Velikost ok sítě musí být taková, aby neprošel míč.
 • Branky nesmějí být pevně zakotveny v podlaze.

1.7 Míč

 • Míč by měl být zhotoven z látky a musí mít průměr 17 – 18 cm s celým kulovým tvarem. Hmotnost musí být nejméně 500 gr. – nejvíce 600 gr. Zda je míč ještě použitelný, rozhoduje rozhodčí.

Balon

1.8 Oblečení hráčů

 • Dres sestává z trikotu, trenýrek nebo cyklistických kalhot. Tričko nesmí být nošeno volně přes kalhoty (nebezpečí úrazu). Jednodílný závodnický úbor je povolen. Při použití kalhot se šlemi je povoleno nosit přiléhavé tričko přes kalhoty. Oba hráči mužstva musí mít stejný dres.
 • Povinná je sportovní obuv chránící kotníky.
 • Povinné jsou podkolenky, punčochy nebo štulpny, sahající až po kolena.
 • Jsou povoleny rukavice i čelenky a je povoleno použití cyklistické přilby.
 • Zakázány jsou jakékoliv předměty, které mohou ohrozit ostatní hráče.
 • Nastoupí-li dvě mužstva ve stejných dresech, nařídí se výměna dresů. Pokud není žádné z mužstev ochotné změnu provést, musí rozhodnout rozhodčí losem. Vylosované mužstvo musí dres vyměnit, pokud není ochotno vyhovět, prohrává zápas 0 : 5.
 • Reklamy na dresech jsou povoleny v souladu se směrnicemi U.C.I.

Trvání zápasů podle kategorií:

 • Muži – 2 x 7 minut
 • Junioři – 2 x 6 minut
 • Žáci – 2 x 5 minut